طراحی اساسی برای یک هنذفری

شرکتی اقدامی جالب کرد این اقدام این بود که با مشتری تعامل کرد تا محصولات خود را مصرف کننده پسند و یوزر فرندلی کند و به نتیجه ای جالب رسید Essential Design با ساخت Shure: هدفون SE که به دلیل بهترین عملکرد در کلاس هدفون ها را دارد هم از نظر دوام هم از نظر […]