پهباد نقشه کشی

این پهباد زیبا و قوی به موتوری قوی و دوربینی فوق العاده طراحی شده است تا به مهندسان کمک کند برای طراحی نقشه برداری ساختمان های در حال ساخت ، این پهباد می تواند فاصله را اندازه گیری کند و ارتفاع را بسنجد و یا حتی بررسی کند که دیوار شما راست است و یا […]