روشی متفاوت برای گوش دادن به موزیک

این یک پخش کننده موسیقی منحصر به فرد است ، از آن جایی که احساسات شما با رنگ های اطراف شما رابطه ای ناگسستنی دارند این دستگاه کوچک به نمایش رنگ متناسب با موسیقی پخش شده در القای احساس موسیقی به شما کمک می کند و می تواند تجربه خواصی از گوش دادن به موسیقی […]