هرگز دوچرخه خود را بدون ایمنی رها نکنید

همیشه همراه داشتن قفل دوچرخه برای ما معضل بزرگی بوده این قفل هوشمندانه به شما نه تنها در همراه داشتن قفل برای دوچرخه تان کمک می کند و این که هم دوچرخه شما را با قفل کردن به جسمی ثابت ایمن می کند بلکه اگر سارق بتواند قفل را بگشاید دوچرخه ناقص خواهد بود و […]

کلاه ایمنی دوچرخه سواری تمام عیار

دوچرخه سواری می تواند یک ورزش خطرناک باشد و به همین دلیل باید یک وسیله ایمنی مناسب استفاده کنیم این کلاه ایمنی به طور کامل از شما محافظت خواهد کرد.بخش پشتی منحصر به فرد آن باعث محافظت صد در صد از پشت سر شخص و لنز طراحی شده برای محافظت از صورت در هر شرایطی […]