زیبایی خانه با ایده متفاوت

طوفان طراحی این بار نگاهی به طراحی شیک منزل خود انداخته است. طرح هایی که می توانند زیبایی منزل شما را چند برابر کنند. شاید منزل شما در حال حاضر نیاز یه یک کتابخانه شیک داشته باشد و شاید هم به چند عدد گلدان با طراحی منحصر به فرد و شاید هم به طاقچه هایی […]

انگیزه ای برای صرفه جویی در پول شما

بله درست است این یک قلک است که به شکل یک چکش طراحی شده است. این قلک از ترکیب قلک و چکش که برای شکستن آن به کار می رود تشکیل شده است. پس از پر شدن این قلک می توانید آن را در دست بگیرید و همانند یک چکش آن را بکوبید تا بشکند. […]