جارو دستی شارژی

این جارو شارژی کوچک به شکلی زیبا طراحی شده است برای جمع آوری خرده نان و خرده های غذا تا به شما کمک کند اطرافتان را پاکیزه نگهدارید همچنین می تواند گرد و غبار را جمع می کند بسیار دقیق و کاربردی خواهد بود. طراح : کریستف آندرپچیک