آبان ۲۲, ۱۳۹۷
کاکتوس ها

کاکتوس ها

ambienta5
باغبانی کاکتوس ها

یک گلدان استثنایی که گل های شما را حتی در فضای بسته با شبیه سازی نور خورشید سرحال نگه می دارد این گلدان دو حالت روشنایی دارد حالت چراغ و حالت شبیه سازی خورشید . هنگامی که به آن نیاز ندارید آن را در حالت شبیه سازی خورشید ...
۰