آبان ۲۲, ۱۳۹۷
پزشکی

پزشکی

miscea_04
پزشکی

به خاطر حساسیت باکتریالی و میکروبی در عمل های جراحی چه سرپایی و چه با بیهوشی پزشکان همیشه برای شستن دستهایشان قبل از جراحی با مشکلاتی روبه رو هستند این شیر آب طراحی شده تا این مشکلات را به حداقل برساند و چه بسا به کلی ریشه کن ...
۰