اسفند ۵, ۱۳۹۶
سفر های میان ستاره ای

سفر های میان ستاره ای

twin nasa astronauts
خبر
اسکات کلی فضانورد ناسا پس از اقامت یک ساله در فضا در ماه ژوئن به زمین بازگشت.اسکات از برادر دوقلویش مارک کلی کمی بزرگتر است، مارک کلی در ...
۰