نوآوری در شستشوی میوهاو سبزیجات با COLANDER

آیا اغلب دچار این مشکل شده اید که زمانی که انگور یا میوه از داخل سینک بر میدارید مقداری از انها می افتد.؟آزار دهنده است، درست است؟ در این راستا وسیله طراحی شده است که با یک چرخش ساده از این اتفاق آزار دهند جلوگیری می کند. و به همین دلیل هنگام تخلیه آب، کاسه بیرون از آب تخلیه می شود، در حالی که داخل کاسه همه چیز را درست و ایمن نگه می دارد. یکی دیگر از مزایای بزرگ این طراحی این است که وقتی می خواهید غذا را خنک کنید بسیار مفید است. کاسه بیرونی آب سوزاننده را جمع آوری می کند و آشپزخانه شما را از لکه ها محافظت می کند سبک من در پخت و پز نیاز به تمیز کردن بسیاری از سبزیجات و میوه ها دارد، بنابراین به طور کامل با راه حل هایی که این کولندر را فراهم می کند آسوده می شوم. این موجب صرفه جویی در مصرف آب (۶۰٪)، آلودگی به صورت موثر (۹۰٪ خاک و باکتری ها از مواد غذایی شما) را حذف می کند.