دی ۲۷, ۱۳۹۶
ضد عفونی

ضد عفونی

miscea_04
پزشکی
به خاطر حساسیت باکتریالی و میکروبی در عمل های جراحی چه سرپایی و چه با بیهوشی پزشکان همیشه برای شستن دستهایشان قبل از جراحی با مشکلاتی روبه رو ...
۰