شهریور ۲۸, ۱۳۹۷
فاصله مناسب از کتاب

فاصله مناسب از کتاب

keep_a_distance4 (1)
تازه های فناوری
کودکان استفاده از عینک طبی را دوست ندارند و بارها پیش آمده که به خاطر عدم رعایت فاصله مناسب با برگه کتاب و یا هر وسیله دیگر چشم ...
۰