شاخه درخت یا پمپ باد

این شاخه درخت یک پمپ باد است که به کمک آهنربا به صورت مغناطیسی متصل می شود
همیشه همراه شما خواهد بود و در هنگام ورزش در صورت نیاز به کمک شما خواهد آمد . این پمپ بسیار قوی و کار آمد است و می تواند به سرعت لاستیک دوچرخه را باد می کند . علاوه بر همه این ها به دوچرخه شما زیبایی می بخشد و باعث زیبایی دوچرخه می شود و با توجه به اتصال مغناطیسی می تواند به هر کجای دوچرخه بدون مشکل متصل می شود . و هیچ مشکلی در حمل آن نخواهید داشت .