لامپ دوقلو متقارن "لابیر"

لامپ دوقلو لابیر می تواند تعادل خود را در هر جایی حفظ کند.  این لامپ با کمک فیزیک خواص و متقارن خود می تواند بر...


ماکارونی و مشکلات پخت آن | اندازگیری مقدار ماکارونی برای پخت

ماکارونی و مشکلات پخت آن | برای شما هم پیش آمده است که در هنگام پخت ماکارونی با این مشکل رو به رو شوید که نمیدانید چه مق...