بهترین هویه | تصفیه دود ناشی از کار با هویهبهترین هویه برای لحیم کاری | این هویه می تواند دود ساطع شده از خود را در حین لحیم کاری تصفیه کند و از مضرات آن برای بدن شما بکاهد این ایده که نسخه اولیه آن تولید هم شده ولی هنوز به تولید انبوه نرسیده است. برنده جایزه ایده مدرن شده است . 

بهترین-هویه

این هویه دراطراف نوک خود دارای یک محفظه شیشه ایست که به مکش کامل دود به داخل آن کمک می کند و از ساطع شدن دود در هوا و رسیدن آن به شما به بهترین نحوه جلوگیری میکند. 

بهترین هویه

در قسمت انتهایی آن یک فیلتر برای تصفیه قرار دارد که دود ساطع شده مکیده شده را تصفیه می کند و از آسیب رساندن آن به شما جلوگیری می کند.

هویه تصفیه کننده هوا

یکی دیگر از مزیت های این دستگاه وایرلس (بدون سیم بودن) آن است که کار شما را بسیار آسان می کند و شما را از حصار سیم رها می کند . 

بهترین هویه

بهترین هویه