تخت خواب نوزاد | تخت نوزادی که از نوزادی تا نوجوانی با فرزند شماستتخت خواب نوزاد:

این تخت خواب با امکان تغییر کاربری از نوزادی تا نوجوانی با فرزند شما خواهد بود . این تخت خواب نوزاد می تواند از گهواره به تخت کودک و از تخت کودک به کاناپه ای کوچک و متناسب برای نوجوانان تبدیل شود. 

تخت خواب نوزاد

شما می توانید این  تخت خواب نوزاد  را از بدو تولد فرزندتان تا 6 ماهگی به شکل گهواره در آورید و از آن برای راحت تر خوابندن فرزندتان کمک بگیرید 

تخت خواب نوزاد+

از 6 ماهگی تا 2 سالگی فرزندتان می توانید آن را به شکل تخت خوابی با دیواره های بلند تبدیل کنید تا فرزندتان را از خطر افتادن به خاطر قلت زدن حفظ کنید. 

 

تخت خواب نوزاد

تخت خواب نوزاد

 

بعد از دوسالگی فرزندتان می توانید آن را به شکل یک تخت کودک زیبا تبدیل کنید تا فرزند دلبندتان تا سن 4 سالگی بسته به اندازه قدش از آن استفاده کند .

تخت خواب کودک

بعد از این که این تخت خواب دیگر برای فرزندتان مناسب نبود می توانید آن را به یک کاناپه زیبا تبدیل کرده و در گوشه اتاق فرزندتان از آن استفاده کنید تا هنگامی که دوستانش به خانه شما می آیند یک کاناپه زیبا برای نشستن در اتاق فرزندتان فراهم باشد.

کاناپه نوجوان