لامپ دوقلو متقارن "لابیر"لامپ دوقلو لابیر می تواند تعادل خود را در هر جایی حفظ کند. 

این لامپ با کمک فیزیک خواص و متقارن خود می تواند بر روی هر سطحی تعادل خود را به شکلی عجیب و جالب حفظ کند. 

لامپ

این لامپ دوقلو به کمک باتری برق مورد نیاز خود را تامین می کند از این رو شما می توانید آن را به همراه داشته باشید و هر کجا که دوست دارید قرار دهید لامپ به خودی خود تعادلش را حفظ کرده و می ایستد و شما می توانید از روشنایی آن استفاده کنید. 

لامپ

این لامپ برای شارژ شدن باید در حفره ای که بر روی پایه آن تعبیه شده است فرو رود تا عملیات شارژ باطری صورت پریزد .

لامپ شارژی

به کمک علم فیزیک و طراحی خارق العاده این لامپ تقریبا هیچ وقت تعادل خود را از دست نخواهد داد.

لامپ