بطری آب هوشمند | مقدار آب مورد نیاز بدن در روزبطری آب هوشمند با امکان اعلان 

دلیل به وجود آمدن بسیاری از بیماری ها کم آبی بدن است ، از بسیاری از مشکلات پوستی تا انواع سردرد و دیگر بیماری هایی که به دلیل کمبود آب بدن به وجود می آیند متخصصان توصیه می کنند که در طور روز 5 تا 7 لیتر آب بنوشید تا از این بیماری ها در امان باشید، اما به ندرت ما این مقدار آب را می نوشیم حال اگر چیزی وجود داشته باشد که به ما نشان دهد در طول روز چه مقدار آب مصرف کرده ایم و چه مقدار باید مصرف کنیم. واین وسیله می تواند یک بطری آب هوشمند باشد. یک بطری آب هوشمند می تواند به شما کمک کند تا بدانید چقدر آب در روز مصرف کرده اید و یا چه مقدار دیگر باید مصرف کنید.

.
 
بطری آب هوشمند DOT با یک ایده خلاقانه طراحی شده است تا به شما یادآوری کند که آب بنوشید، درب این بطری آب هوشمند به شکلی طراحی شده است که هنگامی که بطری آب هوشمند استفاده می شود مقدار آب مصرف شده شما را تا رسیدن به 7 لیتر روزانه توسیه شده توسط پزشکان اندازه گیری کند و با ال ای دی های تعبیه شده بر روی آن به شما بفهماند که چه مقدار از مقدار روزانه مصرف تان را مصرف کرده اید و به این ترتیب به شما یادآوری می کند که آب مورد نیاز بدنتان در روز را به طور کامل بنوشید. این بطری آب هوشمند برای آنهایی که مقدار مصرف آب روزانه شان اهمیت می دهند واقعا کاربردی خواهد بود. 
 
بطری آب هوشمند
 
بطری آب هوشمند
 
بطری آب هوشمند
 
بطری آب هوشمند